Egzaminy honorowane przez pracodawców na całym świecie

Egzamin FCE

Egzamin FCE

The First Certificate In English

Charakterystyka egzaminu:

Certyfikat zdobyty na tym poziomie potwierdza znajomość języka angielskiego na poziomie B2 w przypadku oceny B lub C, na poziomie C1 w przypadku oceny A. Aby zdać egzamin, kandydat powinien znać szeroki zasób słownictwa, być w stanie uzasadnić swoje zdanie w dyskusji, a także umieć odpowiednio dobrać styl wypowiedzi do sytuacji. Kandydat powinien ponadto wykazać się umiejętnością dostosowania właściwego rejestru w wypowiedziach i umieć formułować je w sposób uprzejmy.

FCE jest uznawany przez wielu pracodawców i instytucje edukacyjne na świecie. Jest honorowany przez Urząd Służby Cywilnej jako udokumentowanie kwalifikacji językowych wymaganych od pracowników polskiej służby cywilnej. Jest uznawany przez MEN jako udokumentowanie kwalifikacji językowych przez przewodników turystycznych i pilotów wycieczek. Jest szeroko uznawany w handlu i przemyśle w Polsce i na całym świecie, spełnia wymagania językowe stawiane przez wiele uniwersytetów i instytucji edukacyjnych przy rekrutacji studentów. Certyfikat FCE jest ważny bezterminowo. Przygotowanie do FCE wymaga ok. 600-650 godzin nauki języka angielskiego.

Egzamin składa się z pięciu części:

READING (Czytanie) - 1 godz.
Składa się z trzech części i 30 pytań.
Część 1 - test wielokrotnego wyboru
Część 2 - uzupełnianie brakujących wyrazów
Część 3 - dopasowywanie odpowiedzi na pytania do fragmentów tekstu

Zadania mogą być typu "multiple choice", wypełnianie luk w tekście lub dopasowywanie właściwej odpowiedzi. Rodzaje tekstów to: ogłoszenia, listy, urywki literackie, materiały informacyjne (broszury, przewodniki, instrukcje itp.), notatki prasowe, artykuły z gazet, raporty.

WRITING (Pisanie) - 1 godz. 20 min.
Składa się z dwóch części.
Część 1 - zadanie obowiązkowe (120-150 słów).
Część 2 - kandydat musi napisać tekst (120-180 słów) w formie artykułu, listu, sprawozdania, eseju, recenzji lub opowiadania na jeden z pięciu tematów. Jeden z tematów w drugiej części dotyczy książki z listy nieobowiązkowych lektur.

USE OF ENGLISH (Zastosowanie struktur językowych) - 45 min.
Składa się z czterech części i 42 pytań.
Część 1 - test wielokrotnego wyboru
Część 2 - uzupełnianie brakujących wyrazów spośród podanych możliwości
Część 3 - tworzenie wyrazów pochodnych
Część 4 - przekształcanie wyrazów

LISTENING (Słuchanie) - 40 min.
Składa się z czterech części i 30 pytań.
Część 1 - test wielokrotnego wyboru
Część 2 – uzupełnianie zdań
Część 3 - dopasowywanie odpowiedzi na pytania do fragmentów tekstu
Część 4 - test wielokrotnego wyboru
Każdy fragment jest odtwarzany dwukrotnie. Używane rodzaje tekstów: instrukcje, przemówienia, wiadomości przekazywane telefonicznie, komentarze, wykłady, informacje radiowe, komunikaty, opowiadania.

SPEAKING (Mówienie) - 14 min.
Składa się z czterech części.
Część 1 – przedstawienie się i rozmowa kandydatów z egzaminatorem o domu, rodzinie, szkole, pracy, planach na przyszłość
Część 2 – dłuższe indywidualne wypowiedzi, omówienie zestawu zdjęć
Część 3 – rozmowa kandydatów między sobą
Część 4 - dyskusja z egzaminatorem na zadany temat. W tej części egzaminu bierze udział dwóch kandydatów i dwóch egzaminatorów

Skala ocen: FCE ma 3 oceny pozytywne (A, B, C) oraz 2 oceny negatywne (D i E). Osoba zdająca musi zgromadzić, co najmniej 60% punktów, aby uzyskać ocenę C. Ocenę końcową określa suma punktów ze wszystkich części.

Jak uczymy:

Przygotowujemy ucznia tak, aby posiadał bardzo szeroki zasób słownictwa, był w stanie uzasadnić swoje zdanie w dyskusji w sposób swobodny, a także potrafił odpowiednio dobrać styl wypowiedzi do wszystkich sytuacji, na jakie napotyka w życiu. Nasi nauczyciele zwracają uwagę na to, aby uczeń wykazywał się umiejętnością dostosowania właściwego rejestru w wypowiedziach ustnych i pisemnych oraz formułował je w sposób uprzejmy.

Każdy uczeń przed przystąpieniem do egzaminu państwowego musi uzyskać rekomendację lektora i zdać egzamin próbny.

Dodaj do ulubionych dodaj do ulubionych