Nauka przy użyciu laptopów i słuchawek

klasa 7-8 SP i 3 GIM

Kursy przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty

Jak uczymy

Kluczem do odniesienia sukcesu w przyswajaniu języka jest nauka w grupie o identycznym poziomie językowym. Aby tak się stało przed zapisaniem ucznia na kurs przeprowadzamy bezpłatny test składający się z 3 części:

- krótki wywiad z Rodzicem ucznia

- test komputerowy sprawdzający poziom gramatyki i słownictwa ucznia

- rozmowa z lektorem sprawdzająca poziom biegłości w mówieniu i rozumieniu ze słuchu

Dzięki naszej formie rekrutacji uczeń dostaje się do najodpowiedniejszej grupy, a tym samym uzyskuje doskonałe rezultaty w nauce.

Celem naszego kursu jest nauczenie młodzieży poprawnego rozwiązywania językowych ćwiczeń egzaminacyjnych oraz nauczenie słownictwa i gramatyki objętych obowiązującym programem egzaminacyjnym. Następnie na ich podstawie uczeń formułuje w mowie i piśmie wypowiedzi o sobie, rodzinie, otoczeniu, zainteresowaniach, planach na przyszłość. Kurs prowadzony jest przez egzaminatorów państwowych posiadających doskonały kontakt z młodzieżą.

Dodaj do ulubionych dodaj do ulubionych