Zapewnij sobie sukces zawodowy!

Angielski w korporacjach

Charakterystyka kursu:

W dobie konkurencji odpowiednie wykształcenie oraz ciągłe podnoszenie swoich kwalifikacji są niezbędne do osiągnięcia sukcesu w życiu zawodowym. Nasza szkoła przygotowuje szkolenia językowe dostosowując miejsce spotkań, harmonogram zajęć oraz intensywność nauki do Państwa potrzeb. Oferujemy biznesowe kursy językowe na wszystkich poziomach zaawansowania prowadzone przez doświadczonych filologów.

Jak uczymy:

Stosujemy metodę komunikatywną, nastawioną na rozwój umiejętności mówienia, rozumienia ze słuchu, rozumienia pisemnych form wypowiedzi oraz samodzielnego pisania zarówno oficjalnych jak i prywatnych tekstów użytkowych. Kładziemy nacisk na bardzo aktywne przyswajanie słownictwa metodą Active Language. Ważną rolę w postępach w nauce przypisujemy regularnym powtórkom oraz sprawdzianom postępów. Na zakończenie uczestnicy kursu przystępują do egzaminu końcowego oraz otrzymują certyfikat językowy. Łączymy metody stymulacji pamięci długotrwałej z najskuteczniejszymi technikami uczenia się.

Dodaj do ulubionych dodaj do ulubionych