Gramatyka i słownictwo w małym palcu

Uczniowie klas 4-6 szkoły podstawowej

Uczniowie klas 4-6 szkoły podstawowej

Charakterystyka ucznia:

Systematyczna nauka języka obcego stymuluje rozwój inteligencji młodego ucznia, a także ułatwia przyswajanie wiedzy z innych przedmiotów szkolnych.

Jak uczymy:

Kluczem do odniesienia sukcesu w przyswajaniu języka jest nauka w grupie o identycznym poziomie językowym. Aby tak się stało przed zapisaniem ucznia przeprowadzamy bezpłatny test składający się z 3 części:

- krótki wywiad z Rodzicem ucznia

- test komputerowy sprawdzający poziom gramatyki i słownictwa ucznia

- rozmowa z lektorem sprawdzająca poziom biegłości w mówieniu i rozumieniu ze słuchu

Dzięki naszej formie rekrutacji uczeń dostaje się do najlepszej dla siebie grupy, a tym samym uzyskuje doskonałe rezultaty w nauce.

Zajęcia odpowiadają podstawie programowej realizowanej w szkole państwowej. Dlatego celem naszego kursu jest nauczenie gramatyki oraz słownictwa objętych obowiązującym programem szkolnym i na jej podstawie formułowanie w mowie i piśmie wypowiedzi o sobie, rodzinie i otoczeniu. Nacisk kładziony jest na umiejętność mówienia, w szczególności zadawania poprawnych gramatycznie pytań i odpowiadanie na nie całymi zdaniami co wpływa na swobodne porozumiewanie się w prostych sytuacjach życia codziennego.

Dodaj do ulubionych dodaj do ulubionych